Information om företaget

HB-garaget modeller

Foton

Utskrift

E-mailFÖRETAGET

HB-GARAGET
Info
Utföranden
Sektioner
Beskrivning

FOTON

GARAGE
FÖR
UTSKRIFT


E-MAILWebmaster


SEKTION
STANDARD
UTFöRANDE


ALTERNATIVA
TAKUTFöRANDEN

Samtliga garage kan levereras
med inredningsbar vind. Till
Dubbelgaragen behövs då en
balk under mellanbjälklaget.
Invändig takhöjd på loftet
varierar beroende på vilken
bredd garaget har.

VALMAT TAK
finns som tillval. Denna
takutformning passar bäst
på de större garagen.


GRUNDDETALJ
Vid beställning av garage
översändes måttsatta
grundritningar.


© 1998-2006, HENÅNS BYGGELEMENT
Fjälla 535, 473 94 HENÅN
Tel. 0304 - 312 70, 070 - 622 63 65, Fax. 0304 - 303 93
E-mail: info@hb-garaget.com