Information om företaget

HB-garaget modeller

Foton

Utskrift

E-mailFÖRETAGET

HB-GARAGET
Info
Utföranden
Sektioner
Beskrivning

FOTON

GARAGE
FÖR
UTSKRIFT


E-MAILWebmaster


UTFÖRANDEN
FRAMDARGET TAK
Genom att bygga fram taket
så skyddar man portarna både
mot sol och regn samtidigt
som man underlättar snöröjning
under vintern. Några pelare
erfordras ej eftersom taket är
helt fribärande.

Framdraget tak finns som tillval
till samtliga våra garage.
PORTAR PÅ LÅNGSIDAN
Ibland kan det vara nödvändigt
eller mest praktiskt att köra in i
garaget på långsidan. Här visar
vi ett garage typ S 6,0 som
förlängts 2,4m med 1 port
och förrådsdörr på långsidan.FÖRLÄNGNINGSMODULER
I grundutförandet är djupet på
våra garage 6,09m.

Ofta behövs extra utrymme för
arbetsbänk, förrådsyta m.m. Man
kan då genom vårt
förlängningssystem anpassa
längden efter önskemål.
Detta garaget är förlängt och
används som verkstad och
lagerbyggnad.
SLUTTANDE MARK
som man underlättar snöröjning
Om marken där du tänker bygga
sluttar mycket, så kan man lösa
det med att mura upp en eller
flera sidor. Vi anpassar vägg-
blocken utan extra kostnad.
© 1998-2006, HENÅNS BYGGELEMENT
Fjälla 535, 473 94 HENÅN
Tel. 0304 - 312 70, 070 - 622 63 65, Fax. 0304 - 303 93
E-mail: info@hb-garaget.com